ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 3 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 21 - 30 of 1259 << < 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211167632 298934 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನೀಲಾವತಿ ನಿದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ Gen
1211167633 298557 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಗಂಗಾದರ ಗುಬ್ಬಿ ಪರುತಪ್ಪ Gen
1211167634 298239 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರಾಮಣ್ಣ ಮಸ್ಸಿಗೇರಿ ಅಡಿವೆಪ್ಪ Gen
1211167635 298174 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಸಾಜನಬಿ ಚಿಕ್ಕೆನಕೊಪ್ಪ ರಿಯಾಜಅಹ್ಮದ Gen
1211167636 299284 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ (ಚಲವಾದಿ) ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ SC
1211167637 299299 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಗಂಗವ್ವ ಚಲವಾದಿ ಆನಂದ SC
1211167638 299216 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮಂಜುನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ ಚನ್ನಪ್ಪ SC
1211167639 299119 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮುಂಡರಗಿ ಸಂಗಪ್ಪ SC
1211167640 299152 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಲೋಕಪ್ಪ ಬಂಗಾರಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ST
1211167641 299097 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಪಾವರ್ತಮ್ಮ ರಾಮಗಿರಿ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ SC

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd