ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 5 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 41 - 50 of 1259 << < 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 > >>
1211167652 299130 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಿವಾಜಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಭೀಮಪ್ಪ SC
1211167653 299104 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವರಾಜ ಬಣಕಾರ ನಿಂಗಪ್ಪ SC
1211167654 299115 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಗೀತಾ ಬಿನ್ನಾಳ ರಾಮಕುಮಾರ SC
1211167655 298764 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಗೋಟುರು ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ Gen
1211167656 297770 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮಮತಾಜ ಮಕನಾದಾರ ಶಬ್ಬಿರಸಾಬ Minority
1211167657 299107 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರಾಮಪ್ಪ ಬೆನ್ನಾಳ ಹುಲುಗೆಪ್ಪ SC
1211167658 298780 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಸುದೀನಾ ಜರಕುಂಠಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ Gen
1211167659 298149 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ತುಳಸಿ ಕೆಂಚಿ ರಾಮಾಂಜನೆಯ Gen
1211167660 298198 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಖಾಜಾಪಿರ ಗೋನಾಳ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ Minority
1211167661 299395 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ದೆವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಿನ್ನಾಳ ಶಂಖರಪ್ಪ ST

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd