ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211168743 110373 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಾಂತವ್ವ ಪ ಗೌಡರ ಪರಸಪ್ಪ SC
1211168165 110376 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗನಾಥಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ Gen
1211168744 110382 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಹುಲಗವ್ವ ಅಸುಂಡಿ ಫಕೀರಪ್ಪ SC
1211167624 110389 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬರಮಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ SC
1211167920 110393 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮಲ್ಲವ್ವ ಚಲವಾದಿ ನಿಂಗಪ್ಪ SC
1211168714 110397 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಹುಚ್ಚರವ್ವ ಪರುಶುರಾಮ ಫಕಿರಪ್ಪ SC
1211168287 110409 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ಹುಲಗಪ್ಪನವರ ದುರಗಪ್ಪ SC
1211168016 110417 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮಂಜುನಾಥ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹನಮಂತಪ್ಪ SC
1211168486 110418 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ SC
1211167824 110418 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ SC

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd