ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211168379 298735 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವರಾಜ ನರಗುಂದ ಭಿಮಣ್ಣ Gen
1211167612 297900 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ Gen
1211168124 298534 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನಾಗರಾಜ ಐಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ Gen
1211168380 298704 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ Gen
1211167613 297906 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಾಂತವ್ವ ಕುಷ್ಟಗಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ Gen
1211168125 298148 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಂಟೂರ ಬಸವರಾಜ Gen
1211168381 298714 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನಾಗರಾಜ ಗಂಜಿ ಪಾಡಂಪ್ಪ Gen
1211167614 297918 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೂಣ್ಣೋರ ಬಸಪ್ಪ Gen
1211168382 298627 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಗೌರಮ್ಮ ಚನ್ನವೀರಶೇಟ್ಟರ ಜೋಗೆಪ್ಪ Gen
1211168383 298645 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವರಾಜ ಗಾಡದ ಲೇವಣ್ಣ Gen

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd