ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211167867 300051 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬಜಂತ್ರಿ ಉಡಚಪ್ಪ SC
1211168123 297704 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರೇಣವ್ವ ಹರನಶೀಕಾರಿ ಚಂದ್ರು SC
1211168379 298735 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವರಾಜ ನರಗುಂದ ಭಿಮಣ್ಣ Gen
1211168635 300243 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ವಡ್ಡರ ಬಸವರಾಜ SC
1211167612 297900 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ Gen
1211167868 300033 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ST
1211168124 298534 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನಾಗರಾಜ ಐಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ Gen
1211168380 298704 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಪಂಚಾಕ್ಷರಯ್ಯ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ Gen
1211168636 300247 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಲಕÀ್ಷ್ಮಣ ಐನಾಪೂರ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ SC
1211167613 297906 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಾಂತವ್ವ ಕುಷ್ಟಗಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ Gen

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd