ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211168194 298985 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಪರಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮುದಕಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ SC
1211168795 297950 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶರಣ್ಣಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ Gen
1211168494 298976 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ದೇವಕ್ಕ ಬ ಬಿಳಿಯಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಳಿಯಲಿ SC
1211168765 298965 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ವಿಜಯ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ನಾಳ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ನಾಳ SC
1211167925 298698 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಮೇಘರಾಜ ಕರಬಿಷ್ಠಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ Gen
1211168667 298994 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿಳಿಯಲಿ ಮಾರುತೆಪ್ಪ ಬಿಳಿಯಲಿ SC
1211168259 298567 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಸರಸ್ವತಿ ಭಸ್ಮೆ ರಮೇಶ Gen
1211167909 297887 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶೀವಾನಂದೀಶ್ವರಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಸ್ತ್ರದ ರೇವಣಯ್ಯ Gen
1211168211 298297 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಪ್ರೇಮಾ ಹರ್ತಿ ಲೋಕಪ್ಪ Gen
1211168670 299010 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನರಸಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಸರಸಪ್ಪ Gen

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd