ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆVajpayee Housing Scheme-2015-16
Search terms
Results
1259 found, Page 1 of 126
Page:
Anukrama Sankhya Benf Code Scheme Benf Name Spouse Name Caste view
Results 1 - 10 of 1259 << < [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
1211167612 297900 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬಸವ್ವ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ Gen
1211167613 297906 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಾಂತವ್ವ ಕುಷ್ಟಗಿ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ Gen
1211167614 297918 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೂಣ್ಣೋರ ಬಸಪ್ಪ Gen
1211167615 297889 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಸಾಲೇಖಾಬೇಗಂ ಜಕನಿ ಅಬ್ದುಲರೆಹಮಾನ Minority
1211167616 297893 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಬೀಬಿಜಾನ ರೋಣದ ಮೂದಿನಸಾಬ ರೋಣದ Minority
1211167617 297897 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಿವಾನಂದ ಆಸಂಗಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ Gen
1211167618 298538 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಶಾಂತವ್ವ ಎಲಿಗಾರ ನಿಂಗಪ್ಪ Gen
1211167619 298209 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರತ್ನವ್ವ ಜೀಗಳೂರ ಚನ್ನಪ್ಪಾ Gen
1211167620 298262 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ಭಾರತಿ ಹಿರೇಮಠ ಭದ್ರಯ್ಯ Gen
1211167621 297910 Vajpayee Housing Scheme-2015-16 ರೋಶನಬಿ ರೋಣ ರಹೀಮಸಾಬ Minority

Powered By Intent Infotech Pvt.Ltd